Palvelut

Terapiatapaamisissa asiakkaan tilannetta jäsennellään tiiviissä, aktiivisessa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä terapeutin kanssa ja muutostyöskentely etenee asiakkaan itsensä tärkeäksi asettamia tavoitteita kohti. Keskeisenä muutosprosessissa ovat yleensä terapiakäyntien väliset kotitehtävät, jotka terapiakäynnillä yhdessä sovitaan. Terapiajakso käynnistyy yhdestä tai useammasta arviointikäynnistä, ja tämän arvioinnin aikana asiakkaan tilannetta ja muutostoiveita jäsennellään, ja päätetään yhteisen työskentelyn aloittamisesta, painopisteistä ja kestosta. Terapiajakso on yleensä lyhimmillään neljä tai viisi tapaamiskertaa ja pisimmillään se voi kestää joitakin vuosia asiakkaan tilanteesta riippuen. Työskentelyn kestosta neuvotellaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa hänen tilanteensa mukaan.

Terapiafabriikissa kaikki terapeutit edustavat kognitiivista viitekehystä. Jokaisella on kuitenkin omaa erityisosaamistaan, josta voit tukea tarkemmin otsikon Terapeutit alla. Mikäli etsit nimenomaan KELA-kuntoutuspsykoterapiaan soveltuvaa terapeuttia, terapeutin tulee olla Valviran ja KELA:n hyväksymä ennen virallisen KELA-kuntoutuspsykoterapian aloittamista. Tätä ennen on mahdollista hakeutua koulutuksessa olevalle terapeutille koulutusterapia-asiakkaaksi.

Mikäli olisit kiinnostunut asiakkuudesta, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Voit kertoa viestissäsi jo tilanteestasi ja kysyä meiltä palveluistamme tarkemmin.

IMG_4808web.jpg